LINJEMARKERING PÅ KONSTGRÄS

PERFEKT GRÄS

INGEN RÖRA

Turf Tank är den optimala lösningen för markering på konstgräs, vilket eliminerar röran med permanenta inlagda markeringar. Måla bara den layout du behöver för tillfället och håll gräset rent med fräscha linjer hela tiden.

SPARA PENGAR OCH FÖRBÄTTRA KVALITETEN PÅ DIN GRÄSPLAN

Konstgräs är en stor investering, med höga initiala kostnader, som kommer att öka ännu mer när du väljer inlagda markeringar. Att använda en robotlinjemarkör gör installationen enklare, minskar slöseri, samtidigt som planen får ett felfritt utseende.

INLAGDA MARKERINGAR

Höga initiala kostnader för material och arbetskraft
Röriga planer med linjer i olika färger för multianvändning

Manuella mätningar som är utsatta för mänskliga fel kan skapa en permanent krokig plan direkt från början

Potentiell risk för sprickor där linjerna skärs in. Kommer att behöva bytas ut oftare
Kanske märks sömmar mellan de färgade linjerna och resten av den gröna gräsplanen

MARKERING MED TURF TANK

Inget arbete krävs – 2 minuter för att ställa in och roboten målar av sig själv
Ren idrottsplan – endast en idrottslayout hela tiden
Perfekta linjer varje gång tack vare GPS-tekniken
Ökad livslängd på gräset eftersom inga snitt görs. Skydda gräset från slitage genom att flytta linjerna med bara ett klick
Standard i världsklass

Hur mycket kan du spara när du markerar din gräsplan med Turf Tank?

2 MINUTER ATT STÄLLA IN

För att lägga in linjerna på en konstgräsplan måste du först klippa den gröna gräsmattan där linjerna kommer att vara och sedan sätta in de målade gräsrullarna. Det innebär att spendera pengar på material som i slutändan kommer att slösas bort. Utöver detta måste du naturligtvis lägga till de extra arbetskostnaderna för att mäta arean, kapa och sy linjerna. Turf Tank eliminerar dessa arbetskostnader. Ställ bara in den på 2 minuter och se den måla gräset helt av sig själv.

INGEN RÖRA

En gräsplan används vanligtvis för fler sporter, vilket innebär att den kommer att ha flera inlagda linjer i olika färger för att skilja mellan de olika sportmarkeringarna. All röra gör att gräsplanen tappar sin orörda aspekt. Med Turf Tank kan du måla bara den layout du använder för tillfället för att hålla gräset rent och utan röra hela tiden.

PERFEKTA LINJER

Vid inlagda linjer måste du korrekt mäta området där de kommer att vara och klippa gräset perfekt för att passa dem. Detta är en permanent lösning, så jobbet kräver kvalificerade arbetare, uppmärksamhet på detaljer och tid för att uppnå önskade resultat. Tack vare sitt GPS-system eliminerar Turf Tank-roboten mänskliga fel och säkerställer exakt och konsekvent markering varje gång.

BEVARA LIVSLÄNGDEN HOS DIN GRÄSPLAN

De inlagda linjerna är de svagaste punkterna på konstgräset på grund av de limmade ytorna. Detta kan leda till potentiella sprickor där linjerna skärs in och därför måste bytas. När du väljer att måla gräsplanen istället görs inga snitt, vilket hjälper dig att bevara livslängden på din gräsplan. Dessutom kan du enkelt flytta layouter några tum för att skydda den ännu mer från slitage med tiden.

REDO ATT BÖRJA SPARA PENGAR PÅ DIN GRÄSPLAN?