TURF TANK ONE - AUTONOM LINJEMARKERINGSROBOT

FELFRIA IDROTTSPLANER

UTAN KRÅNGEL

Turf Tank ONE är linjemarkeringsroboten som förändrar hur idrottsplatser målas. Skapa felfria idrottsplaner utan krångel, förbättra din produktivitet och optimera din resursförbrukning.

LINJEMARKERING PÅ ETT ENKELT SÄTT

Automatisera din linjemarkeringsprocess och måla dina fält enklare och snabbare än någonsin. Spara hundratals timmar varje år för att fokusera mer på uppgifter som vanligtvis försummas och förbättra kvaliteten på din anläggning.

FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN

Spara hundratals timmar på linjemärkning varje år. Det tar bara 5 minuter att ställa in roboten, sedan kan du låta den ta hand om målningen, linjerna med mera. Med den tid du sparar är du fri att fokusera på andra uppgifter som vanligtvis försummas.

5 minuter ägnas åt inledande markering
Mer tid för andra arbetsuppgifter
Förbättra kvaliteten på din anläggning

MARKERA EN IDROTTSPLATS MED ETT FINGER

Turf Tank gör jobbet lättare för groundsmen. Glöm strängar och Pythagoras sats för att hitta rätt storlek på idrottsplatsen. Du behöver inte spendera oändliga timmar varje vecka på att trycka på linjemarkören. Styr enkelt hela linjemarkeringsprocessen med en smart surfplatta.

Slipp trådar och manuell mätning
Inget mer gående bakom linjemarkören
Användarvänlig surfplatta

MARKERA ENDAST EN RUTA IGEN NÄR DU BEHÖVER DEN

Du behöver inte slösa tid på att markera över efter varje klippning och regn, bara för att hålla linjerna från att blekna. Roboten sparar platsen för det första märket och målar exakt samma plats, så du kan bara måla när idrottsplanerna behöver användas.

Ingen oro över bleknande linjer
Ingen extra tid slösas på övermarkering
Utan ansträngning

Considerable time savings and it only requires one person during the day to paint all the fields. Normally it would take 4-5 guys and an entire week to lay down all the soccer fields. I did 7 fields yesterday by myself, after lunch.

Robert Mann
Operatör av tunga maskiner
Staden Denton, TX

MINSKA DIN FÄRGFÖRBRUKNING

Roboten håller en konstant hastighet och spruttryck för hela fältet, vilket minskar färgförbrukningen med i genomsnitt 50 % eller mer. Dessutom kan du låta linjerna blekna bort om idrottsplatsen inte används och måla endast när det behövs för ännu mer besparingar.

Konstant sprutning
50% mindre färg
Ingen färg slösas för att underhålla linjer från blekning

PRODUCERA PRECISION

Att markera ett idrottsplats för hand är en noggrann uppgift och tidsbrist gör jobbet till en riktig utmaning. Tack vare sin GPS-teknik eliminerar roboten det mänskliga felet och ser till att linjerna markeras med maximal precision varje gång.